BOSKALIS POLSKA Sp. z o.o.
Boskalis Polska Sp. z o.o. będąca przedstawicielstwem firmy Royal Boskalis Westminster nv. i wchodząca w skład holdingu
Boskalis Europe bv. bazuje na doświadczeniu partnerów, jak i własnym, w zakresie wszelkich robót czerpalnych i hydrotechnicznych,
w których wykorzystywane są najnowocześniejsze technologie charakterystyczne dla każdego z tych kierunków.
Prace czerpalne z wykorzystaniem specjalistycznych statków prowadzone są szybko oraz z zachowaniem najwyższych standardów
światowych. Mając do dyspozycji 300 jednostek mozliwe jest prowadzenie skomplikowanych prac w wielu miejscach jednocześnie
i w najbardziej niesprzyjających warunkach atmosferycznych. Usuwanie skażonych osadów dennych, sztuczne zasilanie plaż
oraz transport hydrauliczny pozyskiwanego kruszywa na znaczne odległości stanowią o wszechstronności działania firmy.
Bogate doświadczenie w budowie składowisk zanieczyszczonego refulatu oraz pól refulacyjnych daje firmie mandat
na uczestniczenie w rozwiązywaniu aktualnie nurtujących problemów związanych z tym tematem.
Prace hydrotechniczne związane z tworzeniem nowych lądów oraz konsolidacja mająca na celu przygotowanie ich pod przyszłe
inwestycje prowadzone są z wykorzystaniem najnowszych technologii. Zastosowanie drenażu Mebradrain i Beaudrain pozwala
przygotować i wzmocnić każde podłoże. Szybkie działanie oferowanych systemów skraca okres oczekiwania na efekt końcowy
i tym samym pozwala na skrócenie czasu inwestycji. Wykonywanie narzutów kamiennych, budowa pirsów, instalacja ścian szczelnych
stalowych i z PCV, wszystko to w połączeniu z robotami czerpalnymi daje możliwość realizacji zadań "pod klucz", co niejednokrotnie
ma szczególne znaczenie, gdyż odpowiedzialność za takie przedsięwzięcia spoczywa wtedy na firmie posiadającej długoletnie
doświadczenie i praktykę.
Prace związane z detekcją i usuwaniem niewybuchów to nowy kierunek działań firmy. Stanowią one ważny element działań,
które należy wykonać przed rozpoczęciem każdej inwestycji w szczególności w przypadku akwenów wodnych.
Zapraszamy do współpracy.
Polska
presented by