OBSŁUGA STATKÓW I PORTÓW
Nasza działalność w zakresie holowania opiera się na dwóch rodzajach usług:
- holowanie statków do i z portów,
- obsługa terminali portowych.
Holowanie do portów
Dzięki partnerstwu z SMIT Harbour Towage zapewniamy statkom holowanie z i do największych
portów świata w Holandii, Belgii, Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Brazylii, Panamie, Singapurze,
Malezji, Indonezji, Wietnamie, Chinach, Tajwanie i Australii. W naszej flocie znajduje się
przeszło 200 róznych holowników i pchaczy.
Usługi te świadczy:
Obsługa terminali portowych
Dzięki współpracy z SMIT Lamnalco świadczymy kompletny pakiet usług związanych z obsługą
terminali. Główny nacisk kładziemy na pomoc tankowcom i gazowcom przy wchodzeniu
i wychodzeniu z terminali.
Poza tym oferujemy:
- dokowanie i odbijanie statków od nabrzeży,
- usługi pilotażowe,
- inspekcje podwodne,
- naprawy i konseracje,
- łączenie i odłączanie łączeń terminali,
- akcje gaśnicze,
- eskortowanie,
- transport załogi i ładunku,
- zaopatrywanie statków w paliwo.
Usługi te świadczy:
 
Polska
presented by
©2014 Boskalis Polska Sp. z o.o.