ENERGETYKA MORSKA
Dzieki współpracy z SMIT, Dockwise i Fairmount, Boskalis posiada niezbędny sprzęt i wiedzę,
dzięki którym możemy realizowac projekty związane z energetyką morską. Obsługujemy
zarówno działalność firm dostarczających paliw konwencjonalnych, jak i odnawialnych,
zwłaszcza zajmujących się energią wiatrową.
Nasze usługi obejmują:
- budowę podwodnej infrastruktury dla potrzeb energetyki,
- usługi podwodne,
- instalcję morskich platform produkcyjnych,
- transport,
- zarządzanie logistyką przy inwestycjach morskich.
Angażujemy się w opracowanie, budowę, utrzymanie i likwidację:
- urządzeń załadunkowych i wyładunkowych dla ropy naftowej i gazu,
- platform morskich,
- rurociągów i kabli,
- morskich farm wiatrowych.
Budownictwo infrastruktury podwodnej
Dział Boskalis Offshore jest światowym liderem w projektowaniu i wykonywaniu prac ziemnych
przy inwestycjach morskich, związanych z sektorem olejowym i gazowym. Wykonuje on niżej
wymienione prace nawet na dużych głebokościach (do 1000 m):
- układanie rurociągów, wraz z zasypywaniem we wcześniej wykonanym rowie
- prace zabezpieczające platformy i głowice odwiertów,
- projektowanie skarp, kopanie i zayspywanie rowów
- likwidowanie, skracanie i zakopywanie rurociągów kabli.
Prace wykonuje:
Usługi podwodne
Zapewniamy usługi polegające na Inspekcji, Naprawie i Konserwacji infrastruktury podwodnej.
Korzystamy zarówno z pomocy nurków jak i bezzałogowych pojazdów podwodnych,
czy specjalnie wyposażonych i zaprojektowanych jednostek wsparcia operacji podwodnych.
Przeprowadzamy inspekcje, naprawy i konserwacje następujących obiektów morskich:
- szkieletów i fundamentów jednopalowych platform wiertniczych, boi, wiatraków itd.
- struktur podwodnych,
- rurociągów
i śródlądowych (portowych):
- nabrzeży, dalb, falochronów,
- zapór, śluz, tam i przepompowni,
- infrastruktury portowej.
Ponadto wymieniamy anody protektorowe i zabezpieczamy ściany nabrzeża, pirsy, pale, mola
i pozostałe konstrukcje stalowe przed korozją.
Prace wykonuje:
Instalacja
Naszym klientom możemy zaproponowac pakiet usług związanych z kompleksową obsługą
Transportu, Logistyki i Instalacji zamówienia. Dzięki łączeniu różnych dziedzin, na polu
których mamy duze doświadczenie, mamy możliwość tworzenia kompleksowych, opłacalnych
rozwiazań odpowiednio skrojonych do potrzeb klientów.
Podczas wszystkich czynności zachowujemy bliski kontakt z klientami. Naszymi działaniami
chcemy utrzymywac wysoki poziom usług, aby stwarzac obustronnie korzystne i produktywne
warunki pracy.
Pakiet usług zapewnia:
 
Transport
Spośród usług transportowych oferujemy:
- transport oceaniczny ekstremalnie dużych i ciężkich konstrukcji,
- holowanie transoceaniczne,
- czarter statków wspomagających kotwiczenie, barek i dźwigów nozycowych.
Dzięki firmie Dockwise, należącej do grupy Boskalis, która jest światowym liederem
w dziedzinie transportu dużych i ciężkich konstrukcji, możemy przetransportować właściwie
wszystko. Posiadamy największe i najróżniejsze statki częściowego zanurzenia.
Zapewniamy transport takich ładunków jak:
- morskie platformy wiertnicze,
- morskie konstrukcje produkcyjne, np. platformy o naprężanych szczudłach (TLP), pływajace
kesony, częściowo zanurzone platformy, jednostki FPSO,
- sprzęt portowy i morski, tj. sprzęt pogłebiarski, łodzie szczudłowe, żurawie, barki,
- moduły dla inwestycji lądowych związanych z LNG, górnictwem, energetyką, odsalaniem,
sprzętem wojskowym i statkami.
Korzyści jakie mogą Państwo czerpac przy wyborze usług Dockwise:
- 30-letnie doświadczenie poparte referencjami,
- ładownośc do 117 000 DWT,
- elastycznośc dzięki zróżnicowanej flocie,
- dostawa na czas,
- wykonawstwo z zachowaniem wysokich standardów bezpieczeństwa,
- wewnętrzna inżynieria, zaopatrzenie i zarządzanie projektem.
Za transport ciężkich konstrukcji odpowiada:
Fairmount Marine z kolei świadczy usługi z zakresu holowania transoceanicznego.
Firma posiada 5 silnych dalekomorskich statków o uciągu przekraczającym 200 ton.
Statki te to bliźniacze konstrukcje, które zmodernizowano i przystosowano do sprostania
transoceanicznym dystansom.
Dzieki najnowocześniejszej flocie holowników i półzanurzalnych statków, jesteśmy w stanie
zapewnic klientom kompletny wachlarz usług transportowych i holowniczych.
Holowanie i transport zapewnia:
Zarządzanie logistyką przy inwestycjach morskich
Zarządzanie logistyką obejmuje transport modułów na odległe place budów. Sprawujemy
pieczę nad zarządzaniem logistyką przy transporcie modułów budowlanych zarówno
w części lądowej jak i wodnej.
Takie rozwiązanie “pod klucz” zawiera wszelkie aspekty transportu oraz oferuje niedoścignioną
oszczędnośc kosztów, gwarancję trzymania terminów, ochronę ładunku oraz elastyczność 
transportową.
Planujemy, zarządzamy i realizujemy sieć logistyczną wykorzystując zakłady produkcyjne
na całym świecie, aby zawsze dostarczyc moduły na czas. A wszystko to w ramach jednej
umowy. Nasza specjalistyczna flota wraz z wewnętrznymi możliwościami pozwalają zwiększać
naszą wydajnośc i redukowac ryzyko, co dla naszych klientów oznacza optymalizację
harmonogramu projektu i oszczędności.
Nasze natychmiastowe zaangażowanie pozwalają nam być pewnym, że sprostamy
wymagniom klientów odnośnie zmienności warunków i elastyczności.
Zaletami korzystania z naszej oferty “pod klucz” przy transporcie modułowym są:
- zminimalizowanie ryzyka związanego z opóźnieniami w harmonogramie,
- pewność w doborze odpowiednich statków
- brak zmian w kosztorysie, dzięki umowie ryczałtowej,
- jeden wykonawca wszystkich aspektów związanych z transportem,
- wewnętrzne możliwości zarządzania procesem inżynierskim, zaopatrzeniem, ryzykiem
i projektem.
Zarządzeniem logistyką zajmuje się:
Polska
presented by
©2014 Boskalis Polska Sp. z o.o.