USUWANIE NIEWYPAŁÓW
Mimo że II Wojna Światowa, zakończyła się
prawie 70 lat temu, to od do czasu
przypomina o sobie, gdy np. podczas
budowy jakiegoś obiektu natrafi się
na niewybuchy. Stanowią one wciąż realne
zagrożenie dla ludzi oraz firm realizujących
inwestycje w naszym kraju. Większość
zadań związanych z nową infrastrukturą
prowadzona jest niekiedy na terenach,
które od ostatniej wojny pozostały w stanie
nienaruszonym i nie zostały przebadane
pod tym kątem. Konieczność tworzenia
wykopów głębokich na kilka metrów
powoduje, że istnieje możliwość detonacji
niewybuchów, a tym samym powstanie
zagrożenia dla ludzi.
Firma Boskalis wraz firmą Heinrich Hirdes od 1978
prowadzi działania związane z detekcją i usuwaniem
niewybuchów na terenie Europy i Afryki. Prowadzone
przez firmę prace w okresie ostatnich trzydziestu lat
pozwoliły na usunięcie tysięcy sztuk niewybuchów,
zarówno z ziemi, jak i wody. Do dyspozycji firmy jest
profesjonalny sprzęt do detekcji materiałów
niebezpiecznych do głębokości sześciu metrów.
Wielozadaniowy statek "MSC SeaQuest"
z odpowiednimi czujnikami stanowi uzupełnienie
młodszych jednostek "Z-Willi" oraz "SeaSpy",
będącymi największymi w tej flocie. Katamaran
wykazuje się doskonałą stabilnością nawet w trudnych warunkach. Umiejscowione na nim
systemy czujników mają zdolność detekcji do głębokości 20 metrów i szerokości toru
do 8 metrów, co pozwala na szybką penetrację dna akwenów wodnych. "SeaQuest"
zaprojektowany jako jednostka do pomiarów magnetometrycznych, może służyć także jako:
- platforma dla wieloprzetwornikowych
echosond i systemów profilowania
- stabilna podstawa do wykonywania
odwiertów
- bazę operacji z wykorzystaniem zdalnie
sterowanych pojazdów podwodnych
- ponton do nurkowania.
Prace związane z detekcją i usuwaniem
niewybuchów i niewypałów wykonuje:
Polska
presented by
©2014 Boskalis Polska Sp. z o.o.